• Sprzedaż TU-3/BR

    TU-3/BR

    Pakowane: 36
    Rozmiar: 46 x 52 x 38  mm
    Zastosowanie: mały komplet